Mange nye og spændende samarbejdsformer ser dagens lys, f.eks. netværk, strategiske alliancer og fusioner. Forventninger og krav til ledere og medarbejdere er høje, samtidig med at resurserne ikke er ubegrænsede og der er forskellige opfattelser af værdier, kultur og prioritering. Det øger risikoen for uenighed og konflikter eller risikoen for konfliktskyhed eller undladelser, hvor laveste fællesnævner bliver reglen frem for undtagelsen. Typisk løses konflikter ved at ophæve samarbejdet, lade stå til eller gå rettens vej. Et godt alternativ er MEDIATION ved konflikter og en ekstern FACILITATOR ved vigtige udviklingsprocesser.

"...det er ingen skam at være uvenner, men det er en skam ikke at gøre noget konstruktivt ved det"

Kernekompetencer hos Divergent

KONFLIKTHåNDTERING

 • Konfliktforståelse og -håndtering
 • Uddannelse af virksomhedens resursepersoner
 • Supervision i praksissituationer
 • Mediation / mægling

Hent pjece om Konflikthåndtering

TEAMWORK og KOMMUNIKATION

 • Udvikling af dialogkompetencer
 • Optimering af møder
 • Selvledelse og personligt ansvar
 • Supervision i praksissituationer

Hent pjece om Teamwork

LEDELSE og KOMMUNIKATION

 • Ledersparring / personlig coach
 • Risikoledelse
 • Ledelseskommunikation
 • Supervision i praksissituationer

Hent pjece om Ledelse

 

"...ledelseskommunikation er at kommunikere det meningsfulde og vinde tilslutning og loyalitet"

 

Hos Divergent tilpasser vi naturligvis alle ydelser til jeres behov - uanset opgavens omfang

"At være en god leder kræver mod til at leve livet farligt. At være en god leder kræver mod til at gå ind i konflikter, mod til at stille spørgsmål ved indgroede vaner og forestillinger og mod til at træffe upopulære beslutninger. At være en god leder kræver selvfølgelig også evner til at leve sig ind i andres følelser og problemer, evner til at motivere og inspirere, evner til at se og udvikle potentialer i andre mennesker og meget, meget andet"

citat : Kommentaren "Højkonjunktur øger krav til ledere",  i Børsen, den 30. juli 2007 af direktør og ph.d. i ledelse Erik Ernø-Kjølhede.