Noget om konflikter, konfliktskyhed og mægling

Overalt hvor mennesker arbejder sammen opstår konflikter! Hvordan vi samarbejder og hvordan konflikterne håndteres er derfor centralt for virksomhedens konkurrenceevne og for medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. En åben debatkultur og personligt mod og handlekraft er forudsætningen for et velfungerende teamwork.

Samarbejdsproblemer, slet intet samarbejde eller destruktive konflikter kan hurtigt vise sig på bundlinien eller ved medarbejderes flugt eller sygefravær.

Konfliktskyhed eller berøringsangst, hvor samarbejdspartnere ikke udnytter deres forskellighed og kreativitet til virksomhedens bedste, kan også påvirke bundlinien eller trivslen:

Projektleder Mia Carlsen er ingeniør hos et større firma x. Hun samarbejder meget med HR afdelingen om ansættelse af vikarer og er frustreret over deres mangeårige aflønningsrutiner. Hun synes, de er ineffektive, forhinder hende i at være fleksibel og kan skræmme folk væk. Mia Carlsen arbejder med mange projekter og løst tilknyttede projektmedarbejdere og de har andre interesser end traditionelle vikarer. Mia oplever, at lønadministrationen af projektmedarbejderne er uhensigtsmæssig, tidskrævende og fyldt med fejl. Hun ved imidlertid også, at HR-afdelingen er stolt af deres enestående rutine. Firma x's øverste chef kender til problemstillingen, undervurderer måske dens omfang men ønsker i hvert fald ikke at blande sig. Mia ønsker at vedblive med at være på god fod med chefen og HR-afdelingen og udtrykker ikke sin kritik, fordi hun er bange for at såre nogen; hun vender ryggen til, fortsætter som hidtil og forsøger at undertrykke sin frustration.

"Bare firma X havde haft en konfliktpolitik, hvor det var legitimt og ligefrem forventedes af alle medarbejderne, at ideer og uenigheder blev taget op og bearbejdet, så forskellige opfattelser kunne blive anvendt konstruktivt!"

Hvad er konfliktmægling - også kaldet mediation?
Ved konfliktmægling hjælper en neutral mediator/mægler parterne til at finde frem til konfliktens kerne og deres egen løsning ved hjælp af dialog.

  • Formålet med mæglingen er, at parterne finder en tilfredsstillende løsning på konflikten, ikke at afgøre ret eller uret.
  • Konfliktmægling foregår oftest ved 1 (evt. 2) møder af 2 - 4 timers varighed, hvor begge parter er til stede.
  • Begge parter har indflydelse på forløbet. Mæglingen kan afsluttes med, at de indgår en mundtlig eller skriftlig aftale. 
  • Mægleren, der leder mødet, har mulighed for at holde korte afklarende møder med parterne hver for sig.
  • Oplysninger, der kommer frem under mæglingen er fortrolige og både mægler og parterne har tavshedspligt.