Hvem står bag DIVERGENT?
DIVERGENT er et konsulentfirma, som samarbejder med et netværk af veluddannede mæglere og konsulenter ved større opgaver. Indehaver er Dorrit West, der har en solid teoretisk uddannelse og erhvervserfaring som leder.

Jeg ved både, hvad der ifølge teorierne er den bedste måde at udvikle samarbejde på, og jeg kender den praktiske virkelighed på store arbejdspladser. Jeg kan derfor være den ideelle eksterne konsulent og samarbejdspartner, som kan forene det bedste fra begge verdener til gavn for jeres virksomhed. Jeg er medlem af Nordiske Mediatorer, som er en organisation for universitetsuddannede mediatorer/konfliktmæglere i Norden, og jeg respekterer de etiske retningslinier og værdier, som er gældende for foreningen, se www.nordiskemediatorer.info

Se uddybende profil - klik her

Hvorfor navnet DIVERGENT?
Divergens betyder uenighed, meningsforskel eller modstrid - og er et potentiale til forandring og vækst, hvis uenighed kan håndteres!

Divergent tænkning er at være idéudviklende, kreativ, at tænke i helheder og ikke-lineært. Divergent tænkning er at erkende, at situationer oftest er komplekse med uendelige valgmuligheder og løsninger, hvor alt er muligt og skal undersøges ved brug af fantasien. En divergent løsningsmodel er unik og helt afhængig af de personlige og faglige kompetencer hos deltagerne. Modsat er konvergent tænkning, som er den traditionelle tænkning med vægt på det rationelle, lineære og realisérbare. Man fremkommer med én løsning til hvert problem ud fra en saglig analyse, der er fagligt begrundet og ofte uafhængig af personernes baggrund. Enhver med samme viden forventes at komme med samme forslag til bedste løsning. Den konvergente tænkning er meget nødvendig og udbredt, men det er vigtigt med begge tilgange.

I lærings- og undervisningssammenhæng er en divergent tilgang til læring at inddrage egne erfaringer, at bruge brainstormprocesser og se modstand som noget naturligt og nyttigt. En divergent tilgang til problemløsning/konfliktløsning er netop, at ingen har ret eller patent på den bedste løsning, men at parterne selv skal finde den sandhed, de kan blive enige om og erkende, at deres forskellige og samlede kompetencer giver bedre løsninger, end de kunne finde alene.